έκτρωση : τελευταία νέα

Άρθρο : έκτρωση : τελευταία νέα
URL : http://ektrosi.com/archives/1402
Δημοσιεύθηκε: 16 Ιανουαρίου 2024 στο 05:54
Συντάκτης: admin

Άρθρο : έκτρωση : τελευταία νέα
URL : http://ektrosi.com/archives/1379
Δημοσιεύθηκε: 16 Ιανουαρίου 2024 στο 05:41
Συντάκτης: admin

96

You’re reaching your task limit.

͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 

Log in

You’re almost out of tasks

Hi Vagelis,

You’re nearing your subscription’s task limit. If you reach that limit, your Zaps will turn off until the next pay period begins.

To keep your Zaps running beyond your current task limit, you can enable pay-per-task billing for each additional task you use beyond your task limit by updating your plan now .

With pay-per-task billing, tasks are billed at a rate of 1.25x the cost of a task on your subscription tier.

You can see your cost per task in your billing settings and a full breakdown of your task usage in your task history .

Enable pay-per-task billing

If you have any questions before you upgrade, get in touch with our support team . We’re happy to help!

Got a question? Ask in our community

© 2024 Zapier, Inc. All rights reserved.

548 Market St #62411, San Francisco, CA 94104-5401

You received this email because you signed up for Zapier.

Privacy policy   |  Contact us

You’re reaching your task limit.

͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 

https://cdn.zapier.com/storage/photos/64e5a58c65d7d71af503b69a6c408107.png

Log in

https://cdn.zapier.com/storage/photos/a32ed7f0fa211ee04b5f99541a731d1f.png

You’re almost out of tasks

Hi Vagelis,

You’re nearing your subscription’s task limit. If you reach that limit, your Zaps will turn off until the next pay period begins.

To keep your Zaps running beyond your current task limit, you can enable pay-per-task billing for each additional task you use beyond your task limit by updating your plan now ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkz0Fu8yAQBeDTjHeO8IDBWbD4pYhrRBiPyShALIP_Vj195bZSF93O6H16b7EyiDDPHdnBiFEaFEp3D7tIL66rWpQRFLxcR6SJtJEaVy21xI4tClRiGLRANKgvyzjrYKbgpzBdTZhAiew5XT78xrRfwit3yT5a2yrIf4AO0P2-AJ3fNkBXqTUusQK6YVRXpVADuplT4hJBukyNdlpA3tp-EKA-Wr4HnzfPsYC85RRLH-fUl1fjtW_vpW–Pu-JM7f7m9_L6XzHMi18ZJA3Oov-HOvr2AOdkucUj9Lt9r-PlLiCEisn3vyT69ecZv_SnwEAAP__0-luDg ) .

With pay-per-task billing, tasks are billed at a rate of 1.25x the cost of a task on your subscription tier.

You can see your cost per task in your billing settings ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkz0Fu8yAQBeDTjHeO8IDBWbD4pYhrRBiPyShALIP_Vj195bZSF93O6H16b7EyiDDPHdnBiFEaFEp3D7tIL66rWpQRFLxcR6SJtJEaVy21xI4tClRiGLRANKgvyzjrYKbgpzBdTZhAiew5XT78xrRfwit3yT5a2yrIf4AO0P2-AJ3fNkBXqTUusQK6YVRXpVADuplT4hJBukyNdlpA3tp-EKA-Wr4HnzfPsYC85RRLH-fUl1fjtW_vpW–Pu-JM7f7m9_L6XzHMi18ZJA3Oov-HOvr2AOdkucUj9Lt9r-PlLiCEisn3vyT69ecZv_SnwEAAP__0-luDg ) and a full breakdown of your task usage in your task history ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjs2K7CAQRp_G7NKYMh3NwsWFJq_RVEpjF61Gornz8_RDDwOzmO33cQ7HWUWS1rXzdtDyqjTIceoelhxsZpOgjTaktJrnmdAN0zg4h3L2HVuQMMphmCSAhunirutE2hAaMrMmI0aZkOPlEwv740J76qJ9tFaqUP8ELAKW30vAgqUIWB5c2358CFjOisELtZwt3QlTQQ5ZqFuKIfdhjX3eG299e899w_q8R07c7m94ZM5BwPTCknd8JqFu_lXyM9b9PMi_TMgxnLk77H8MPnIVo9w4csEn1-_eZv-qvwIAAP__rIllEA ) .

Enable pay-per-task billing

If you have any questions before you upgrade, get in touch with our support team ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjsFqxCAURb_G7DKYZ0YzCxeFIb8xvDyN8xg1Ek1b-vUlpdBFt_dyDsdZRZKWpfN2MPKqDMhRd0_rwOlFknErDaO6rUYqvXokP10NkIGOLUgY5TBoCWBAX9x10WQmwommm6FJjDIhx8sXFvb7hbbURftsrVSh3gTMAua_S8CMpQiYacsNqfVHFWo-WnoQpoIcslD3FEPuwxL7vDVe-_aZ-4b19YicuD0-cM-cgwB9Ysk7PpJQd39G_I51O3bypwk5hiN3u33H4CNXMcqVIxd8cf1Jbfa_-jsAAP__Hw9joA ) . We’re happy to help!

https://cdn.zapier.com/storage/photos/56028a0ec3bc394cf4cf4a84d1385b08.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/310a4f751f958218a7e986d5e5669fe6.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/4d90292d9f93fc7a42fa66734b6a6e13.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/f9b305633f9141737452ea7b306d62ea.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/267a1d81cb1edadf08c4d923ce06702b.png

Got a question? Ask in our community ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjsuK8zAMRp_G2aU4chq7Cy9-KH2NIl_iivoSEuWfy9MPKV0MzPZIH-cEq7z0znXRDlqelQY5Tt3DgtRGSQ_6YhxcosHZzWcYA4ZxCC6ajixIGOUwTBJAw3QKZzd5bTwaby7aGzHKgpRP37hQXE–lS7bB_OyCfVPwE3AzbdS9kr89evpuKjbzuXusSxIqQp1LTnVPrnc18Y09_xZe8btec9UiO8fuFaqScD0mrXKsbJQ17k1jusblxhoL0Jd41H1hlvbVx8PAVJOe-1W-x9TzLSJUc6UacEnba92tn-NPwEAAP__-oRqDA )

© 2024 Zapier, Inc. All rights reserved.
548 Market St #62411, San Francisco, CA 94104-5401

You received this email because you signed up for Zapier.

Privacy policy ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjkmKwzAQRU8j7xxkyRqy0KIh-BqhXJaVIhqMLKeH0zcJgV709n0-7y1OIsd57rwbDFfSCD7q7ubGURnjz0opXM4W5mFAuXIr1sEbo5XqyAkuRj4MmgthhD4tatZoLIJFezZo2cgTUDz9wEa-nrCkLrpba9vO5AcTExPT38TEtFV6AH4zOR0tXRHSBhQyk5cUQ-7DHPtcGq19-8p9g_1-jZSoXT-hZsqBCf26ldx8bkxe1lKar2-c_EJHYvLin0lvuJejon8KgGI4clfdA4KPtLORrxRpgzvtr_Dm_ht_AwAA__8IXWhG )   |  Contact us ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkj81uqzAQhZ_G7IjMGDB34cWVIl4jGg-GjOIfhIe26tNXiSJ10e13dPSdszhDmrxvguusHowF3Y_N3a39EBYC8utgtTbWDv1IYelWgMl70zXsQEOvu27UABbGyzL4kexEONH0z9Kkep2Q4-Ubdw7HhUpqoruL7FWZ_wpmBfNvpGDGfVcwU8mCJO1ZlZlPSTfCtCNvWZlriltuNx_bXITXVr5yK1gft8iJ5faJR-a8KRhftZIlZFHmupYi4XjjFBY-kzLX8Nz2hrWcB4WnADluZ24O94FbiFxVr1eOvOOD6-uBuL_GnwAAAP__Kt5rzQ )

https://email.mail.zapier.com/o/eJwcyVFuhiAMAODTyKMpFVp44CymFHWN6IyaLdnpl_zPXyuTgtbqluIZ4sQIgdxXIWySY4zK5KtX1hZTBvK4Qq5ZxFlBwADeEyAy0thiJeWkkjRl1jQEOMT6-CeXLfeo34e7y49sS7dnCLBat0t2ez7ylleefe522Dv_yn3auf0HAAD___kxLz0

Σχολιάστε την δημοσίευση: http://ektrosi.com/archives/1379#respond

Διαχείριση Συνδρομών
https://subscribe.wordpress.com/?key=8b5373ba0092f30d88f387c11c4f7b5c&email=tsimpaki%40gmail.com

Διαγραφή:
https://wordpress.com/following/manage/?s=ektrosi.com

https://i0.wp.com/ektrosi.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-512×512.jpg?resize=256%2C256

admin δημοσιεύθηκε: “96

You’re reaching your task limit.

͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏”

εκτρωση ( http://ektrosi.com )

έκτρωση : τελευταία νέα ( https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=http%3A%2F%2Fektrosi.com%2Farchives%2F1379&sr=0&signature=35e02dcde4147e44d616dbf133cbac48&blog_id=24829896&user=23881513&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MjQ4Mjk4OTYsImJsb2dfbGFuZyI6ImVsLUdSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6ImpldHBhY2siLCJoYXNfZmVhdHVyZWRfaW1hZ2UiOiIwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjMzMzk1NTk0IiwiX3VpIjoyMzg4MTUxMywibG9jYWxlIjoiZWwiLCJjdXJyZW5jeSI6IlVTRCIsImNvdW50cnlfY29kZV9zaWdudXAiOiIiLCJzaWdudXBfZmxvd19uYW1lIjoiIiwiZW1haWxfZG9tYWluIjoiZ21haWwuY29tIiwicG9zdF9pZCI6MTM3OSwidXNlcl9lbWFpbCI6InRzaW1wYWtpQGdtYWlsLmNvbSIsImRhdGVfc2VudCI6IjIwMjQtMDEtMTYiLCJlbWFpbF9pZCI6IjZiMWM1OTQyYmU2MTIxNjYwOTI5Y2JhMjEzNTM5MmMxIiwiZW1haWxfbmFtZSI6Im5ldy1wb3N0IiwidGVtcGxhdGUiOiJuZXctcG9zdCIsImxpbmtfZGVzYyI6InBvc3QtdXJsIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiJcdTAzYWRcdTAzYmFcdTAzYzRcdTAzYzFcdTAzYzlcdTAzYzNcdTAzYjcgOiBcdTAzYzRcdTAzYjVcdTAzYmJcdTAzYjVcdTAzYzVcdTAzYzRcdTAzYjFcdTAzYWZcdTAzYjFcdTAwYTBcdTAzYmRcdTAzYWRcdTAzYjEiLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6IlwveG1scnBjLnBocD9zeW5jPTEmY29kZWM9ZGVmbGF0ZS1qc29uLWFycmF5JnRpbWVzdGFtcD0xNzA1MzcyOTAzLjAxNzQmcXVldWU9c3luYyZob21lPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWt0cm9zaS5jb20mc2l0ZXVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRmVrdHJvc2kuY29tJmNkPTAuMDA3MCZwZD0wLjA1MDUmaWRjPTEmdGltZW91dD0xNSZmb3I9amV0cGFjayZ3cGNvbV9ibG9nX2lkPTI0ODI5ODk2IiwiX3V0Ijoid3Bjb206dXNlcl9pZCIsIl91bCI6InZhZ2VsaXNjcmV0ZWhvbGlkYXlzIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE3MDUzNzI5Mzc3OTQsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJibG9nX3R6IjoiMyIsInVzZXJfbGFuZyI6ImVsIn0&_z=z )

https://2.gravatar.com/avatar/51fdce56fcd28434c2d6edf2fa1bd2ec558b2509699ac5468bc45ab6ae303b54?s=96&d=https%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&r=G

admin

Ιαν. 16

96

You’re reaching your task limit.

͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 

Log in

You’re almost out of tasks

Hi Vagelis,

You’re nearing your subscription’s task limit. If you reach that limit, your Zaps will turn off until the next pay period begins.

To keep your Zaps running beyond your current task limit, you can enable pay-per-task billing for each additional task you use beyond your task limit by updating your plan now .

With pay-per-task billing, tasks are billed at a rate of 1.25x the cost of a task on your subscription tier.

You can see your cost per task in your billing settings and a full breakdown of your task usage in your task history .

Enable pay-per-task billing

If you have any questions before you upgrade, get in touch with our support team . We’re happy to help!

Got a question? Ask in our community

© 2024 Zapier, Inc. All rights reserved.

548 Market St #62411, San Francisco, CA 94104-5401

You received this email because you signed up for Zapier.

Privacy policy   |  Contact us

You’re reaching your task limit.

͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 

https://cdn.zapier.com/storage/photos/64e5a58c65d7d71af503b69a6c408107.png

Log in

https://cdn.zapier.com/storage/photos/a32ed7f0fa211ee04b5f99541a731d1f.png

You’re almost out of tasks

Hi Vagelis,
You’re nearing your subscription’s task limit. If you reach that limit, your Zaps will turn off until the next pay period begins.

To keep your Zaps running beyond your current task limit, you can enable pay-per-task billing for each additional task you use beyond your task limit by updating your plan now ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkz0Fu8yAQBeDTjHeO8IDBWbD4pYhrRBiPyShALIP_Vj195bZSF93O6H16b7EyiDDPHdnBiFEaFEp3D7tIL66rWpQRFLxcR6SJtJEaVy21xI4tClRiGLRANKgvyzjrYKbgpzBdTZhAiew5XT78xrRfwit3yT5a2yrIf4AO0P2-AJ3fNkBXqTUusQK6YVRXpVADuplT4hJBukyNdlpA3tp-EKA-Wr4HnzfPsYC85RRLH-fUl1fjtW_vpW–Pu-JM7f7m9_L6XzHMi18ZJA3Oov-HOvr2AOdkucUj9Lt9r-PlLiCEisn3vyT69ecZv_SnwEAAP__0-luDg ) .

With pay-per-task billing, tasks are billed at a rate of 1.25x the cost of a task on your subscription tier.

You can see your cost per task in your billing settings ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkz0Fu8yAQBeDTjHeO8IDBWbD4pYhrRBiPyShALIP_Vj195bZSF93O6H16b7EyiDDPHdnBiFEaFEp3D7tIL66rWpQRFLxcR6SJtJEaVy21xI4tClRiGLRANKgvyzjrYKbgpzBdTZhAiew5XT78xrRfwit3yT5a2yrIf4AO0P2-AJ3fNkBXqTUusQK6YVRXpVADuplT4hJBukyNdlpA3tp-EKA-Wr4HnzfPsYC85RRLH-fUl1fjtW_vpW–Pu-JM7f7m9_L6XzHMi18ZJA3Oov-HOvr2AOdkucUj9Lt9r-PlLiCEisn3vyT69ecZv_SnwEAAP__0-luDg ) and a full breakdown of your task usage in your task history ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjs2K7CAQRp_G7NKYMh3NwsWFJq_RVEpjF61Gornz8_RDDwOzmO33cQ7HWUWS1rXzdtDyqjTIceoelhxsZpOgjTaktJrnmdAN0zg4h3L2HVuQMMphmCSAhunirutE2hAaMrMmI0aZkOPlEwv740J76qJ9tFaqUP8ELAKW30vAgqUIWB5c2358CFjOisELtZwt3QlTQQ5ZqFuKIfdhjX3eG299e899w_q8R07c7m94ZM5BwPTCknd8JqFu_lXyM9b9PMi_TMgxnLk77H8MPnIVo9w4csEn1-_eZv-qvwIAAP__rIllEA ) .

Enable pay-per-task billing

If you have any questions before you upgrade, get in touch with our support team ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjsFqxCAURb_G7DKYZ0YzCxeFIb8xvDyN8xg1Ek1b-vUlpdBFt_dyDsdZRZKWpfN2MPKqDMhRd0_rwOlFknErDaO6rUYqvXokP10NkIGOLUgY5TBoCWBAX9x10WQmwommm6FJjDIhx8sXFvb7hbbURftsrVSh3gTMAua_S8CMpQiYacsNqfVHFWo-WnoQpoIcslD3FEPuwxL7vDVe-_aZ-4b19YicuD0-cM-cgwB9Ysk7PpJQd39G_I51O3bypwk5hiN3u33H4CNXMcqVIxd8cf1Jbfa_-jsAAP__Hw9joA ) . We’re happy to help!

https://cdn.zapier.com/storage/photos/56028a0ec3bc394cf4cf4a84d1385b08.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/310a4f751f958218a7e986d5e5669fe6.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/4d90292d9f93fc7a42fa66734b6a6e13.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/f9b305633f9141737452ea7b306d62ea.png

https://cdn.zapier.com/storage/photos/267a1d81cb1edadf08c4d923ce06702b.png

Got a question? Ask in our community ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjsuK8zAMRp_G2aU4chq7Cy9-KH2NIl_iivoSEuWfy9MPKV0MzPZIH-cEq7z0znXRDlqelQY5Tt3DgtRGSQ_6YhxcosHZzWcYA4ZxCC6ajixIGOUwTBJAw3QKZzd5bTwaby7aGzHKgpRP37hQXE–lS7bB_OyCfVPwE3AzbdS9kr89evpuKjbzuXusSxIqQp1LTnVPrnc18Y09_xZe8btec9UiO8fuFaqScD0mrXKsbJQ17k1jusblxhoL0Jd41H1hlvbVx8PAVJOe-1W-x9TzLSJUc6UacEnba92tn-NPwEAAP__-oRqDA )

© 2024 Zapier, Inc. All rights reserved.
548 Market St #62411, San Francisco, CA 94104-5401

You received this email because you signed up for Zapier.

Privacy policy ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkjkmKwzAQRU8j7xxkyRqy0KIh-BqhXJaVIhqMLKeH0zcJgV709n0-7y1OIsd57rwbDFfSCD7q7ubGURnjz0opXM4W5mFAuXIr1sEbo5XqyAkuRj4MmgthhD4tatZoLIJFezZo2cgTUDz9wEa-nrCkLrpba9vO5AcTExPT38TEtFV6AH4zOR0tXRHSBhQyk5cUQ-7DHPtcGq19-8p9g_1-jZSoXT-hZsqBCf26ldx8bkxe1lKar2-c_EJHYvLin0lvuJejon8KgGI4clfdA4KPtLORrxRpgzvtr_Dm_ht_AwAA__8IXWhG )   |  Contact us ( https://email.mail.zapier.com/c/eJxkj81uqzAQhZ_G7IjMGDB34cWVIl4jGg-GjOIfhIe26tNXiSJ10e13dPSdszhDmrxvguusHowF3Y_N3a39EBYC8utgtTbWDv1IYelWgMl70zXsQEOvu27UABbGyzL4kexEONH0z9Kkep2Q4-Ubdw7HhUpqoruL7FWZ_wpmBfNvpGDGfVcwU8mCJO1ZlZlPSTfCtCNvWZlriltuNx_bXITXVr5yK1gft8iJ5faJR-a8KRhftZIlZFHmupYi4XjjFBY-kzLX8Nz2hrWcB4WnADluZ24O94FbiFxVr1eOvOOD6-uBuL_GnwAAAP__Kt5rzQ )

https://email.mail.zapier.com/o/eJwcyVFuhiAMAODTyKMpFVp44CymFHWN6IyaLdnpl_zPXyuTgtbqluIZ4sQIgdxXIWySY4zK5KtX1hZTBvK4Qq5ZxFlBwADeEyAy0thiJeWkkjRl1jQEOMT6-CeXLfeo34e7y49sS7dnCLBat0t2ez7ylleefe522Dv_yn3auf0HAAD___kxLz0

Σχόλιο

Manage ( https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fwordpress.com%2Ffollowing%2Fmanage%2F%3Fs%3Dektrosi.com&sr=1&signature=108505c65159d2221e88d590189b8409&user=23881513&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MjQ4Mjk4OTYsImJsb2dfbGFuZyI6ImVsLUdSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6ImpldHBhY2siLCJoYXNfZmVhdHVyZWRfaW1hZ2UiOiIwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjMzMzk1NTk0IiwiX3VpIjoyMzg4MTUxMywibG9jYWxlIjoiZWwiLCJjdXJyZW5jeSI6IlVTRCIsImNvdW50cnlfY29kZV9zaWdudXAiOiIiLCJzaWdudXBfZmxvd19uYW1lIjoiIiwiZW1haWxfZG9tYWluIjoiZ21haWwuY29tIiwicG9zdF9pZCI6MTM3OSwidXNlcl9lbWFpbCI6InRzaW1wYWtpQGdtYWlsLmNvbSIsImRhdGVfc2VudCI6IjIwMjQtMDEtMTYiLCJlbWFpbF9pZCI6IjZiMWM1OTQyYmU2MTIxNjYwOTI5Y2JhMjEzNTM5MmMxIiwiZW1haWxfbmFtZSI6Im5ldy1wb3N0IiwidGVtcGxhdGUiOiJuZXctcG9zdCIsImxpbmtfZGVzYyI6Im1hbmFnZS1zdWJzY3JpcHRpb24iLCJhbmNob3JfdGV4dCI6Ik1hbmFnZSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC94bWxycGMucGhwP3N5bmM9MSZjb2RlYz1kZWZsYXRlLWpzb24tYXJyYXkmdGltZXN0YW1wPTE3MDUzNzI5MDMuMDE3NCZxdWV1ZT1zeW5jJmhvbWU9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZla3Ryb3NpLmNvbSZzaXRldXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWt0cm9zaS5jb20mY2Q9MC4wMDcwJnBkPTAuMDUwNSZpZGM9MSZ0aW1lb3V0PTE1JmZvcj1qZXRwYWNrJndwY29tX2Jsb2dfaWQ9MjQ4Mjk4OTYiLCJfdXQiOiJ3cGNvbTp1c2VyX2lkIiwiX3VsIjoidmFnZWxpc2NyZXRlaG9saWRheXMiLCJfZW4iOiJ3cGNvbV9lbWFpbF9jbGljayIsIl90cyI6MTcwNTM3MjkzNzc5NCwiYnJvd3Nlcl90eXBlIjoicGhwLWFnZW50IiwiX2F1YSI6IndwY29tLXRyYWNrcy1jbGllbnQtdjAuMyIsImJsb2dfdHoiOiIzIiwidXNlcl9sYW5nIjoiZWwifQ=&_z=z ) your email settings or unsubscribe.

https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-jp-dual-2x.png

Get the Jetpack app to use Reader anywhere, anytime

Follow your favorite sites, save posts to read later, and get real-time notifications for likes and comments.

https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-gplay-2x.png ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetpack.android&referrer=utm_source%3D%notification%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%243Dnew-post )
https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-app-store-2x.png ( https://apps.apple.com/app/apple-store/id1565481562?pt=299112&ct=new-post&mt=8 )

https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-social-tw-2x.png

https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-social-fb-2x.png

https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-social-ig-2x.png

https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-social-yt-2x.png

https://s0.wordpress.com/i/emails/marketing/wpcom/footer/wpcom-logo-wm-black-2x.png

Automattic, Inc. – 60 29th St. #343, San Francisco, CA 94110  

https://pixel.wp.com/t.gif?has_featured_image=0&subscriber_id=33395594&_ui=23881513&locale=el&currency=USD&country_code_signup=&signup_flow_name=&email_domain=gmail.com&blog_id=24829896&post_id=1379&user_email=tsimpaki%40gmail.com&date_sent=2024-01-16&email_id=6b1c5942be6121660929cba2135392c1&email_name=new-post&template=new-post&_en=wpcom_email_open&browser_type=php-agent&_aua=wpcom-tracks-client-v0.3&_ul=vageliscreteholidays&_ut=wpcom%3Auser_id&blog_tz=3&blog_lang=0&user_lang=el&_ts=1705372937688
http://pixel.wp.com/b.gif?blog=24829896&post=1379&subd=ektrosi.com&ref=&email=1&email_o=jetpack&host=ektrosi.com

Σχολιάστε την δημοσίευση: http://ektrosi.com/archives/1402#respond

Διαχείριση Συνδρομών
https://subscribe.wordpress.com/?key=8b5373ba0092f30d88f387c11c4f7b5c&email=tsimpaki%40gmail.com

Διαγραφή:
https://wordpress.com/following/manage/?s=ektrosi.comΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *