ερευνα στη Κίνα έδειξε 17% αύξηση σε καρκίνο του μαστού σε γυναίκες που έχαν κάνει έκτρωση

External (gross) appearance of a mastectomy sp...
Image via Wikipedia

Η Κίνα η οποία επιβάλλει την έκτρωση μετά την 1η εγκυμοσύνη είναι ένας χώρος όπου δεν επηρεάζεται από το Αμερικάνικο κατεστημένο και τον αμερικάνικο Οργανισμό καρκίνου ο οποίος έντεχνα διστρεφει κάθε έρευνα που καταδεικνύει την συσχέτιση αυτή .
Αυτή η έρευνα έρχεται να προστεθεί σε άλλη 1 που έγινε στην τουρκία και δείχνει 67% άυξηση στο καρκίνο του μαστού μετά από μια έκτρωση .

Study: Chinese women with abortions have statistically significant 17% increased breast cancer risk :: Abortion :: ProLifeBlogs.

Reblog this post [with Zemanta]