απελευθέρωση γεννήσεων

Η κυβέρνηση της Κίνας δρομολογεί μερική απελευθέρωση γεννήσεων. Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση προωθεί την Απαγόρευση των γεννήσεων !!!! με την τακτική που κρατάει . ..

read more | digg story