τι συνέπειες είχατε μετά την έκτρωση ?

Εδώ βλέπουμε ότι μία από τις εξής συνέπειες : κατάθλιψη, φοβίες , τάση αυτοκτονίας είναι 100% σίγουρη μετά από μία έκτρωση με μεγαλύτερη πιθανότητα την κατάθλιψη .

μετανιώσατε μετά που κάνατε την έκτρωση ?

Πολύ μικρό ποσοστό για τις γυναίκες που δηλώνουν ότι δε μετάνιωσαν

ποια είναι τα συναισθήματα σας απέναντι στον γιατρό που σας έκανε την έκτρωση ?

ποιά ήταν η στάση του γιατρού σας απέναντι σας πριν κάνετε την έκτρωση

Τα ποσοστά ενισχύουν την υποψία μας ότι οι γιατροί πολλοί εύκολα συνηγορούν στην έκτρωση ωθώντας και προτρέποντας τις γυναίκες στις εκτρώσεις .

τι στάση είχε ο σύντροφος των γυναικών που έκαναν έκτρωση ?

μεγάλη ευθύνη έχουν κοι οι άντρες και από το παραπάνω φαίνεται ότι είναι συνυυπεύθυνοι σε μιά έκτρωση .