Αρχείο κατηγορίας στατιστικά

τι συνέπειες είχατε μετά την έκτρωση ?

{«dataSourceUrl»:»//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AltEo8WJsEKxdEZLdDdaV2hMZC1QV3lIeGFXVkRhbEE&transpose=1&headers=0&range=AS1%3AAY2&gid=2&pub=1″,»options»:{«vAxes»:[{«title»:null,»minValue»:null,»viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{«min»:null,»max»:null},»maxValue»:null},{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}}],»title»:»\u03c4\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03b5\u03af\u03c7\u03b1\u03c4\u03b5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 ? «,»useFormatFromData»:true,»booleanRole»:»certainty»,»animation»:{«duration»:0},»isStacked»:false,»width»:600,»height»:371},»state»:{},»isDefaultVisualization»:true,»chartType»:»ColumnChart»,»chartName»:»\u0393\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03bc\u03b1 8″}

Εδώ βλέπουμε ότι μία από τις εξής συνέπειες : κατάθλιψη, φοβίες , τάση αυτοκτονίας είναι 100% σίγουρη μετά από μία έκτρωση με μεγαλύτερη πιθανότητα την κατάθλιψη .

Δημοσιεύθηκε στη στατιστικά | Σχολιάστε

μετανιώσατε μετά που κάνατε την έκτρωση ?

{«dataSourceUrl»:»//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AltEo8WJsEKxdEZLdDdaV2hMZC1QV3lIeGFXVkRhbEE&transpose=1&headers=0&range=AG1%3AAJ2&gid=2&pub=1″,»options»:{«vAxes»:[{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}},{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}}],»pieHole»:0,»title»:»\u039c\u03b5\u03c4\u03b1\u03bd\u03b9\u03ce\u03c3\u03b1\u03c4\u03b5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ba\u03ac\u03bd\u03b1\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 ? «,»booleanRole»:»certainty»,»useFormatFromData»:true,»colors»:[«#3366CC»,»#DC3912″,»#FF9900″,»#109618″,»#990099″,»#0099C6″,»#DD4477″,»#66AA00″,»#B82E2E»,»#316395″,»#994499″,»#22AA99″,»#AAAA11″,»#6633CC»,»#E67300″,»#8B0707″,»#651067″,»#329262″,»#5574A6″,»#3B3EAC»,»#B77322″,»#16D620″,»#B91383″,»#F4359E»,»#9C5935″,»#A9C413″,»#2A778D»,»#668D1C»,»#BEA413″,»#0C5922″,»#743411″],»is3D»:false,»width»:600,»height»:371,»animation»:{«duration»:0}},»state»:{},»isDefaultVisualization»:true,»chartType»:»PieChart»,»chartName»:»\u0393\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03bc\u03b1 7″}

Πολύ μικρό ποσοστό για τις γυναίκες που δηλώνουν ότι δε μετάνιωσαν

Δημοσιεύθηκε στη στατιστικά | Σχολιάστε

ποια είναι τα συναισθήματα σας απέναντι στον γιατρό που σας έκανε την έκτρωση ?

{«dataSourceUrl»:»//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AltEo8WJsEKxdEZLdDdaV2hMZC1QV3lIeGFXVkRhbEE&transpose=1&headers=0&range=AA1%3AAD2&gid=2&pub=1″,»options»:{«vAxes»:[{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}},{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}}],»pieHole»:0,»useFormatFromData»:true,»booleanRole»:»certainty»,»title»:»\u03c0\u03bf\u03b9\u03ac \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03b9\u03c3\u03b8\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c3\u03b1\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1\u03c4\u03c1\u03cc \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b1\u03bd\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 ? «,»colors»:[«#3366CC»,»#DC3912″,»#FF9900″,»#109618″,»#990099″,»#0099C6″,»#DD4477″,»#66AA00″,»#B82E2E»,»#316395″,»#994499″,»#22AA99″,»#AAAA11″,»#6633CC»,»#E67300″,»#8B0707″,»#651067″,»#329262″,»#5574A6″,»#3B3EAC»,»#B77322″,»#16D620″,»#B91383″,»#F4359E»,»#9C5935″,»#A9C413″,»#2A778D»,»#668D1C»,»#BEA413″,»#0C5922″,»#743411″],»is3D»:false,»width»:600,»height»:371,»animation»:{«duration»:0}},»state»:{},»isDefaultVisualization»:true,»chartType»:»PieChart»,»chartName»:»\u0393\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03bc\u03b1 6″}

Δημοσιεύθηκε στη στατιστικά | Σχολιάστε

ποιά ήταν η στάση του γιατρού σας απέναντι σας πριν κάνετε την έκτρωση

{«dataSourceUrl»:»//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AltEo8WJsEKxdEZLdDdaV2hMZC1QV3lIeGFXVkRhbEE&transpose=1&headers=0&range=V1%3AY2&gid=2&pub=1″,»options»:{«vAxes»:[{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}},{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}}],»pieHole»:0,»title»:»\u03c0\u03bf\u03b9\u03ac \u03ae\u03c4\u03b1\u03bd \u03b7 \u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1\u03c4\u03c1\u03bf\u03cd \u03c3\u03b1\u03c2 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03ba\u03ac\u03bd\u03b5\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 ?»,»booleanRole»:»certainty»,»useFormatFromData»:true,»colors»:[«#3366CC»,»#DC3912″,»#FF9900″,»#109618″,»#990099″,»#0099C6″,»#DD4477″,»#66AA00″,»#B82E2E»,»#316395″,»#994499″,»#22AA99″,»#AAAA11″,»#6633CC»,»#E67300″,»#8B0707″,»#651067″,»#329262″,»#5574A6″,»#3B3EAC»,»#B77322″,»#16D620″,»#B91383″,»#F4359E»,»#9C5935″,»#A9C413″,»#2A778D»,»#668D1C»,»#BEA413″,»#0C5922″,»#743411″],»is3D»:false,»width»:468,»height»:371,»animation»:{«duration»:0}},»state»:{},»isDefaultVisualization»:true,»chartType»:»PieChart»,»chartName»:»\u0393\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03bc\u03b1 5″}

Τα ποσοστά ενισχύουν την υποψία μας ότι οι γιατροί πολλοί εύκολα συνηγορούν στην έκτρωση ωθώντας και προτρέποντας τις γυναίκες στις εκτρώσεις .

Δημοσιεύθηκε στη στατιστικά | Σχολιάστε

τι στάση είχε ο σύντροφος των γυναικών που έκαναν έκτρωση ?

{«dataSourceUrl»:»//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AltEo8WJsEKxdEZLdDdaV2hMZC1QV3lIeGFXVkRhbEE&transpose=1&headers=0&range=R1%3AT2&gid=2&pub=1″,»options»:{«vAxes»:[{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}},{«viewWindowMode»:»pretty»,»viewWindow»:{}}],»pieHole»:0,»useFormatFromData»:true,»booleanRole»:»certainty»,»title»:»\u0393\u03c5\u03bd\u03b1\u03af\u03ba\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03ba\u03b1\u03bd\u03b1\u03bd \u03c4\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 , \u03c4\u03b9 \u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b7 \u03b5\u03af\u03c7\u03b5 \u03b1\u03c0\u03ad\u03bd\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03bf \u03c3\u03cd\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c2 \u03c3\u03b1\u03c2 ? «,»colors»:[«#3366CC»,»#DC3912″,»#FF9900″,»#109618″,»#990099″,»#0099C6″,»#DD4477″,»#66AA00″,»#B82E2E»,»#316395″,»#994499″,»#22AA99″,»#AAAA11″,»#6633CC»,»#E67300″,»#8B0707″,»#651067″,»#329262″,»#5574A6″,»#3B3EAC»,»#B77322″,»#16D620″,»#B91383″,»#F4359E»,»#9C5935″,»#A9C413″,»#2A778D»,»#668D1C»,»#BEA413″,»#0C5922″,»#743411″],»is3D»:false,»width»:468,»height»:371,»animation»:{«duration»:0}},»state»:{},»isDefaultVisualization»:true,»chartType»:»PieChart»,»chartName»:»\u0393\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03bc\u03b1 4″}

μεγάλη ευθύνη έχουν κοι οι άντρες και από το παραπάνω φαίνεται ότι είναι συνυυπεύθυνοι σε μιά έκτρωση .

Δημοσιεύθηκε στη στατιστικά | Σχολιάστε