Η έκτρωση αυξάνει κατά 36% τις πρόωρες γεννήσεις !

Νέα έρευνα είδε το φώς της δημοσιότητας που δείχνει ότι η 1η έκτρωση αυξάνει την πιθανότητα πρόωρης γέννας κατά 36 %

Study Shows One Abortion Ups Premature Birth Risk for Women by 36 Percent.

ενώ η δεύτερη εκτρωση αυξάνει την πιπιθανότητα πρόωρης γέννησης κατά 93% λέει έρευνα από το Καναδά !

Second Abortion Increases Risk of Premature Babies 93%: Canadian Study.